Blog

Stof tot nadenken

819fe9abc57040e78b254e633174d4c5
Lees verder

Stof tot nadenken...

f5a446574c3046659bfe85c4f8ccf02b
Lees verder

Sales certificering, de nieuwe trend...

Internationale sales certificering; nu ook in Nederland de nieuwe standaard voor excellente sales organisaties & salesprofessionals!

Sales certificering wint momenteel in Europa snel terrein. Met name bij die organisaties die inzien dat sales de motor is om te kunnen groeien. De salesprofessional en sales manager zelf realiseert zich ook steeds vaker dat er meer nodig is dan een mooie babbel om de eigen organisatie - en eventuele toekomstige werkgevers - te overtuigen dat hij of zij een echte salesprofessional is.

Organisaties die serieus voor 'sales excellence' gaan, spelen op zeker. Universiteiten in de top 50 ranglijst laten hun sales leadership programma's accrediteren volgens de wereldwijde standaards van 's werelds grootste 'sales & marketing certification body' SMEI. Fortune 500 enterprises stimuleren salesprofessionals en sales managers om hun sales certificering te verkrijgen. Vooral nu sales certificering het ontwikkelen van een eigen sales excellence programma voor organisaties gemakkelijker maakt, stellen steeds meer bedrijven het zelfs verplicht.

Certificering verschilt wezenlijk van reguliere sales training. Vijf zaken springen er uit:

 1. In tegenstelling tot het gros van alle trainingsinstituten wordt een deelnemer getoetst. Alleen met een score van 75% of meer krijgt een professional zijn of haar registertitel.
 2. Kerncompetenties zijn gebaseerd op universele internationale standaards. Sales kennis stopt niet bij onze landsgrenzen.
 3. Vanwege de steeds verdere globalisering van producten en diensten, wordt de professional vertrouwd gemaakt met de Engelse 'glossary of sales & marketing terms'
 4. Omdat alom bekend is dat kennis van een training of opleiding binnen enkele maanden decimeert, vereist een registertitel permanente jaarlijkse educatie.
 5. Zij die het examen halen conformeren zich aan een 'Code of Ethics'.

Niet zo verwonderlijk dus dat certificering nu ook in Europa snel terrein wint. Wilt u en uw organisatie uw concurrentiepositie blijven behouden of verbeteren en zich aantoonbaar professioneel kunnen (blijven) presenteren aan klanten en andere 'stake holders', dan is certificering in de komende jaren onoverkomelijk.

Voor meer informatie ga naar Sales Certificering voor Salesprofessionals en excellente organisaties of neem direct contact op met H. Ben Mastboom via Ben@MastboomGroup.com.

Ben Mastboom is gevraagd door de SMEI om als Senior Vice President SMEI Europe samen met zijn organisatie de Mastboom Group sales certificering toegankelijker te maken voor salesprofessionals en organisaties in Europa.

Lees verder

Nieuw in Sales Nederland!

Nog niet eerder waren er in Nederland zoveel mogelijkheden om hoog gekwalificeerde opleidingen, trainingen en de internationaal gerespecteerde sales registertitels via één opleidings- en trainingsinstituut te verkrijgen.

De online certificeringsprogramma's van de SMEI zelf, de door de SMEI geaccrediteerde Post-Hbo Opleidingen senior Account Management en Sales Management van de HAN, alsmede de unieke "Your Way of Selling" aanpak komen allemaal samen binnen de Sales Leadership Academy.

SalesLeader
Lees verder

Welke sales- & marketingmethodiek is de beste?

Voor elke organisatie en professional die boven het gemiddelde wil uitsteken, is het inmiddels wel duidelijk: zonder iets van een systeem of methode blijf je steken op amateurniveau. Maar welke aanpak is de beste? Hoe zorgt u dat een sales- en marketingmethodiek wordt geaccepteerd en beklijft? Lees hoe u dit succesvol aanpakt.


Ik krijg regelmatig de vraag: ‘Welke methodiek is de beste? SPIN-Selling, Solution Selling, de methodiek van Miller Heiman, die van Krauthammer of juist die van...?’ Voordat ik antwoord geef, vraag ik altijd eerst naar de naam van degene die graag dit advies wil ontvangen. Stel, ze heet Chantal. Dan antwoord ik vervolgens: “Beste Chantal, de beste methode is de... ‘Chantal’s way of sales & marketing’.” Waarna ik veelal een vertwijfelde blik terugkrijg, die zoveel zegt als: ‘zit je me nu in de maling te nemen, of ben je serieus?'

Lees verder

Hoe motiveert u uw team om te accelereren?

U denkt als manager er alles aan te hebben gedaan en toch lukt het niet. Uw mensen zeggen dat ze achter uw verkoopoptimalisatieproces staan, maar van concrete daden nog geen spoor. Sterker nog, dat tandje meer  ̶  waar u het in salesmeetings altijd over hebt  ̶  lijkt van ze af te glijden alsof ze teflonpakken aanhebben. Wat is het probleem? En wat kunt u eraan doen?

U hebt uw doelstellingen duidelijk en SMART geformuleerd en externe hulp ingeroepen om een goede salesmethodiek te formuleren. U hebt uw salesreps uitgelegd welk type klanten de voorkeur geniet én hoe ze deze klanten kunnen overtuigen op basis van toegevoegde waarde. U hebt geïnvesteerd in salestraining en coaching. Het resultaat is dat een deel van het team er nu zichtbaar voor gaat. Maar toch laten bepaalde individuen het afweten, terwijl u denkt dat ze het zouden moeten kunnen. Wat kunt u nog doen?

Lees verder

Coach uw team naar betere prestaties

Coachen is het proces om mensen te helpen zelfstandig succesvol te worden. Het is een manier om de productiviteit en prestaties van medewerkers te verhogen. Hoe kunt u uzelf en uw salesteam hierin trainen? Ben Mastboom biedt een plan van aanpak om het beste uit u en uw team te halen.

In de sportwereld is een coach onmisbaar om individuen naar topprestaties te begeleiden. In de zakelijke wereld wordt coachen vaak slecht begrepen en niet of nauwelijks goed uitgevoerd. Alle managers willen eigenlijk wel hun mensen coachen of denken dat ze dat al doen. De voornaamste redenen dat het niet gebeurt of slecht gebeurt zijn gebrek aan:

Lees verder

We gaan het anders doen

We gaan het helemaal anders doen!

8 vragen die een nieuwe strategie naar succes leiden

Soms is het nodig de bakens te verzetten en daadkrachtig de veranderingen op gang te brengen. Maar hoe doet u dat succesvol? Alleen maar roepen dat het ‘anders moet’ is onvoldoende. Ben Mastboom beschrijft in een serie artikelen hoe u door middel van coachingsmomenten tijdens uw verkoopvergaderingen concrete veranderingen kunt realiseren.

‘Morgen een ander resultaat verwachten, terwijl je vandaag hetzelfde blijft doen als gisteren.’ Ze noemen dit de definitie van waanzin. Nu wil ik u natuurlijk niet voor een waanzinnige uitmaken, dus ga ik er maar vanuit dat ook u geroepen hebt… ‘we gaan het anders doen!’ Verstandige uitspraak ‘we gaan het anders doen’, maar als salesmanager moet u wel op een aantal zaken sturen om daadwerkelijk een rigoureus ander resultaat af te dwingen. In de VS hebben ze daar een mooi woord voor: ‘alignement’. De dagelijkse activiteiten van de verkopers moeten volledig in lijn zijn met de verwachtingen van het salesmanagement. Verwachtingen, die op hun beurt weer moeten aansluiten bij de strategische richting die door de top van het bedrijf is aangegeven. Hoe doet u dat?

8 vragen leiden uw nieuwe strategie naar succes!

Salesmanagers zouden zichzelf de volgende acht vragen moeten stellen, voordat ze ervoor gaan.

 1. Is de corporate salesstrategie helder verwoord, meetbaar en uitvoerbaar?
 2. Is het beloningssysteem, in de vorm van bonussen en incentives, (nog) in lijn met deze strategie?
 3. Is duidelijk welke competenties uw huidige verkopers moeten verbeteren om de nieuwe strategie tot een succes te maken?
 4. Hebt u als salesmanager zelf de skills en een plan in huis om uw mensen met trainings- en coachingstrajecten op het gewenste niveau te brengen, danwel de hulp van professionals klaarstaan om dit voor u te doen?
 5. Is het benodigde, ondersteunende marketingmateriaal klaar en zijn leadgeneratieprogramma’s aangepast aan de nieuwe koers?
 6. Zijn de andere afdelingen binnen het bedrijf er klaar voor om de salesreps de support te geven die nieuwe koers vereist?
 7. Hebt u een strak salesproces, inclusief KPI’s (Key Perfomance Indicator), gedefinieerd om de nieuwe strategie uit te voeren en de voortgang te kunnen meten?
 8. Zijn er verder geen blinde vlekken van betekenis meer, die het succes van de nieuwe strategie in de weg kunnen staan?
Lees verder