Masterclass Strategie, Salesforce design & compensatie

Hoe u alles uit uw Salesteam haalt!

Deze – ook los te volgen – masterclass uit de Opleiding Sales Management voor Sales Managers, is speciaal voor Sales Managers en Sales Executives die hun afdeling sales ‘leaner & meaner’ willen maken. Na deze masterclass weet u:

 • Hoe u uw ‘sales strategie’ nog beter kunt laten aansluiten op de ‘bedrijfsstrategie’ voor een beter resultaat.
 • Wat de mogelijkheden zijn om uw sales afdeling efficiënter in te richten, zodat de effectiviteit groter wordt.
 • Hoe u sales beloningssystemen, sales compensatiesystemen en incentivesystemen beter kunt laten aansluiten op de bedrijfscultuur, individuele profielen en sales uitdagingen. En hoe u dit zo inricht dat dit een performance verbetering tot gevolg heeft en u mogelijke negatieve effecten vermijdt.

In deze masterclass van 8 uur, gericht op het vergroten van uw persoonlijke inzicht binnen deze gebieden komt u zowel de beginnende Sales Manager als de doorgewinterde Sales Executive tegen. Zij kiezen voor deze masterclass omdat ze zich herkennen in de volgende uitdagingen:

 • Hoe pas ik mijn sales strategie aan op een hoger liggende marketing- of bedrijfsstrategie?
 • Welke inrichting van mijn salesafdeling is het beste in welke situatie? Regionaal? Productgericht? Branche-gericht? Oplossingsgericht? Probleemgericht? Naar klantgrootte? Etc. Of zijn er ook hybride mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen? Is het verstandig om mijn organisatie om de kennis en kunde van mijn mensen heen te bouwen of juist niet?
 • Welke compensatiestructuur is beter? Vast salaris? Deels of volledig variabel? Hoe ga ik om met bonussen? Moet ik die jaarlijks, per kwartaal of maandelijks afrekenen? Wat is beter: individueel of groepsgericht? Wanneer werken ze wel, niet of zelfs averechts? Moet u rekening houden met persoonlijkheden, levensfase en persoonlijke situatie van medewerkers? Etc.
 • Hoe hebben al deze vragen effect op elkaar en wat kunnen we leren van elkaar en van andere organisaties in binnen en buitenland.
 • Kortom… wat is wijsheid bij het vormgeven of optimaliseren van uw salesforce.

"U zult na deze masterclass in staat zijn om beter onderlegd beslissingen te nemen die een enorme impact zullen hebben op het uiteindelijk sales resultaat!"

Deze masterclass is uniek in zijn soort omdat het in Nederland momenteel de enige Sales Management Masterclass is, die zich specifiek richt op deze belangrijke vraagstukken waar elke Sales Manager of Sales Executive vroeg of laat mee worstelt.  

De onderwerpen ‘strategie’, ‘sales force design en sales beloningsystemen’, ‘sales compensatiesystemen en sales incentivesystemen’ staan niet elke dag op de agenda van een Sales Manager of Sales Executive. Toch wordt er van u gevraagd om hier van tijd tot tijd iets van te vinden of zelf beslissingen over te nemen.

Een bedrijfsstrategie kan wijzigen en wat betekent dit dan voor de sales organisatie? U staat met uw mensen aan de frontlinie van uw bedrijf en de prestaties die u realiseert bepalen veelal het verschil tussen succes en het falen van een bedrijfsstrategie. Uw kennis op dit gebied is dus bepaald geen sinecure.

Soms heeft strategie impact op de inrichting van uw sales organisatie en moet u overwegen om te gaan reorganiseren. Maar laten we eerlijk zijn… hoe vaak doet u dit? Het ontbreekt u waarschijnlijk aan kennis, omdat u dit niet vaak doet.

Er zijn veel meningen en mythen over hoe je het beste Sales Managers en Accountmanagers kunt belonen, compenseren en kunt prikkelen. In Nederland is de kennis hierover veelal beperkt. Zeker in vergelijking tot de kennis van effectieve sales beloningssystemen, sales compensatiesystemen en incentivesystemen in Angelsaksische landen. Wij zorgen dat u weet waar u het over hebt zodat u betere beslissingen kunt nemen.


""Kennis over effectieve sales beloningssystemen, sales compensatiesystemen en incentivesystemen is in Nederland beperkt. Zorg dat u wel weet waar u over praat!"

Deze masterclass reikt u inzichten en kennis aan waar u nu en later in uw carrière veel profijt van zult hebben. Theorie wordt veelvuldig afgewisseld met interactie en discussie. U kunt rekenen op:

 • De strategische inzichten van onder andere Ansof, Porter en anderen grote strategische denkers binnen de sales context. 
 • Ten aanzien van salesforce design bespreken we (inter)nationale voorbeelden en cases en is er ruim aandacht voor individuele cases die de cursusdeelnemer meebrengt. 
 • Er zal ruime aandacht zijn voor de kennis over effectieve sales beloningssystemen, sales compensatiesystemen en incentivesystemen ook hier bespreken we (inter)nationale voorbeelden en cases en is er ruim aandacht voor individuele cases die de cursusdeelnemer meebrengt.

NB. Deze masterclass 'Strategie, Salesforce design & compensatie’ is ook onderdeel van de opleiding Accountmanagement (Senior) en opleiding Sales Management. Sales opleidingen die als enige in Nederland op (inter)nationaal post-hbo niveau zijn geaccrediteerd.


Data & locaties:

Wat kost deze Masterclass?

Deze Masterclass Strategie, Salesforce design & compensatie kost € 495,- excl. btw.


N.B. Mocht u binnen een jaar besluiten om een volledige Sales Opleiding Klassikaal Flexibel bij ons te volgen, dan ontvangt u de prijs van deze Masterclass retour.


Voor wie?

Deze Masterclass Strategie, Salesforce design & compensatie is speciaal bedoeld voor Sales managers, (Senior) Accountmanagers en ieder ander die een Sales Strategie, Salesforce wil vormgeven of optimaliseren en de bijbehorende beloningssystemen moet bedenken.